A Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár bemutatása

A Könyvtár rövid története

A Pannon Egyetemi Könyvtárat 1949-ben az egyetem megalakulásával egyidőben hozták létre. Korábban kémiai szakkönyvtárként működött. A Tanárképző Kar és az új szakok megalakulása óta gyűjtőköre kiszélesedett. A könyvtár gyűjti az egyetemen oktatott és kutatott tudományágak magyar és idegen nyelvű szakirodalmát, a kötelező és az ajánlott tankönyveket, jegyzeteket és szépirodalmat, valamint az általános tájékoztatást szolgáló műveket. A könyvtár egyik fontos feladata az egyetemen készült szakdolgozatoknak, diplomamunkáknak, egyetemi doktori és PhD értekezéseknek, az egyetemi oktatók publikációinak, az egyetem saját kiadványainak gyűjtése és megőrzése.

A Veszprémi Egyetem és a Pannon Agrártudományi Egyetem 2000 január 1-vel kormánydöntés következtében integrálódtak Veszprémi Egyetem néven, és így a korábbi egyetemi könyvtárak is egyesültek Veszprémi Egyetemi Könyvtár-ként. Az integrálódás során a könyvtárak mellett működő egyetemi levéltárak is egyesültek és hálózatként működnek. 2006. március 1-vel a Veszprémi Egyetem neve Pannon Egyetem névre változott, a könyvtár hivatalos neve pedig Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár  lett. A Pannon Egyetemi Könyvtár nyilvános, országos és regionális tudományos szakkönyvtár, amely hálózatként működik.

A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár  (Veszprém) a könyvtári hálózat központja, amelyhez az egyetem fenntartásában, illetve szervezetében működő kari, intézeti, tanszéki és kollégiumi könyvtárak tartoznak. A könyvtár felügyeli és szervezi a Pannon Egyetemi Kiadó, az Egyetemi Nyomda és az Egyetemi Könyvesbolt tevékenységét. A könyvtár szervezetén belül működő Egyetemi Levéltár az egyetemi levéltári hálózat alközpontja.

Szakmai kapcsolatok

A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár tagságra törekszik a szakterületén tevékenykedő hazai és nemzetközi szervezetekben. Eredményeit közleményekben és konferenciákon ismerteti, maga is szervez tudományos, szakmai rendezvényeket. Kapcsolatokat ápol hazai, európai és tengerentúli felsőoktatási és egyéb könyvtárakkal, segíti az országhatáron túli magyar képzésű egyetemek könyvtárait feladataik ellátásában, elősegíti az Egyetem kiadványainak nemzetközi csere keretében történő terjesztését.

A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár tagja az alábbi szervezeteknek

  • IATUL (International Association of Technical University Libraries),
  • IGELU (International Group of Ex-Libris Users),
  • MKE (Magyar Könyvtárosok Egyesülete),
  • MACS (Magyar Aleph Csoport),
  • HUNOR (Hungarian Open Repositories,
utolsó frissítés: 2019, november 5 - 15:10