Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár 1949-2010

Az egyetemen folyó oktató és kutatómunkát fennállása óta szolgálja az egyetem könyvtára, amely 1949-ben kezdte meg munkáját, mint a Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Karának könyvtára, Nagy Károly, az Ásványtan Tanszék tanársegédjének közreműködésével. Alapításakor vegyipari, kémiai szakkönyvtár volt.

Az Egyetemi Könyvtár nevet a Veszprémi Vegyipari Egyetem megalakulásával egyidőben, 1951-ben kapta. 1950-től 1963-ig a könyvtár élén Straubné Bodonyi Judit állt. A könyvtárat 1965-ig Takács Vilmos osztályvezető irányította. A következő könyvtárigazgatók: dr. Kováts Zoltán 1965-től 1981-ig, Dömötör Lajosné dr. 1982-től 1997-ig, Egyházy Tiborné dr. 1997-től 2009-ig, majd Tóth Gábor 2009-től. - A Könyvtár vezetői

Első tizenöt évében élénk állománygyarapítást folytatott, megalapozta könyv- és folyóirat-állományát és szolgáltatásait.

Szabadpolcos állomány

1960-ban költözött a könyvtár a B épület II. emeletére, a már könyvtárnak tervezett és épített helyiségekbe. Rövidesen a fotólaboratóriummal, sokszorosító és könyvkötő műhellyel, jegyzetleíróval összevonva könyvtári és dokumentációs osztállyá alakult át. 1964-re a könyvtáron belül megalakult az állománygyarapítási, hálózati és módszertani, a feldolgozó, az olvasószolgálati csoport és a dokumentációs szolgálat. A könyvtár 1966-ig tartozott a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának hálózatához, majd önálló hálózattá lett a tanszéki, kollégiumi, egyetemi hivatali könyvtárakkal együtt.

Nagyolvaso

1965-től alakult ki a könyvtár korszerű szolgáltatásainak rendszere, ami Kováts Zoltán nevéhez fűződik, aki a Fizikai Kémia Tanszékről került a könyvtár élére. Szemléletében erősen érezhető volt tudományos múltja, a könyvtári munkát az olvasó, a szakirodalmat használó, információt igénylő kutató oldaláról közelítette meg. Megkezdte a számítógépes információkeresés megszervezését, amely 1969-re országosan és nemzetközileg is elismert színvonalon állt rendelkezésre. A számítógépes kémiai szakirodalom-figyelő szolgáltatás 1971-ben indult meg a Chemical Abstract Condensates (CAC) elnevezésű mágnesszalagos adattára alapozva. A hetvenes években a könyvtár szolgáltatásai már egymásra épülő rendszert alkottak, ahol a mágnesszalagos szakirodalom-figyelést a dokumentumszolgáltatás, hazai és nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, valamint a fordítószolgálat egészítette ki. 1982-ben létesült az első online kapcsolat a veszprémi egyetemi könyvtár és a kaliforniai Lockheed (később Dialog) adatbázis-szolgáltató központ között, amely akkor 150 adatbázisból, 60 millió adatból szolgáltatott.

A nyolcvanas években a könyvtár már a legkorszerűbb módon, a nemzetközi adatbázis-szolgáltató központokkal létesített online kapcsolat keretében végezte az információ- és szakirodalom-keresést és ezt kiegészítette a CD-ROM adattárak használatával.

Humán olvasóterem

1990-től az új szakok és karok folyamatos, ma is tartó létrejöttével a könyvtár gyűjtőköre kiszélesedett, felöleli a műszaki tudományok, a humán-, a társadalom- és a természettudományok témakörét. Megkezdődött a bölcsészettudományi, gazdaságtudományi és műszaki informatikai kari képzések könyvtári hátterének kialakítása. A könyvtár állományát számos értékes hagyaték gazdagítja, ilyen jelentős gyűjtemény Nyíri Antal, Halász Előd, valamint Wolfgang Bachofer professzorok hagyatéka.  A könyvtár elsődleges feladata az egyetem oktatóinak, hallgatóinak és kutatóinak ellátása információval, szakirodalommal, a hallgatók támogatása a korszerű információforrások és a szakirodalom használatának elsajátításában. A könyvtári tevékenységek magukban foglalják a gyűjtemény tervszerű gyarapítását, feltárását, a saját állományról szóló tájékoztatást, az online hozzáférhető adatbázisok használatának közvetítését, a könyvtár tulajdonában lévő elektronikus adathordozók használatának biztosítását. A könyvtár oktatási feladatokat is ellát: könyvtárhasználati tájékoztatókat szervez, a felhasználókat megismerteti az elérhető adatbázisok, katalógusok használatával, közreműködik a Kémiai információkeresés című kurzus keretében, illetve igény szerint képzéseket, bemutatókat tart.

A kilencvenes évek nagy eredménye az ALEPH integrált könyvtári rendszer telepítése volt, amely egységes számítógépes programmal képes elvégezni valamennyi könyvtári műveletet, lehetővé teszi az egyszer bevitt adatok többszöri felhasználását, és elérhetővé teszi a könyvtár katalógusait távoli felhasználók számára is.

A Veszprémi Egyetem és a Pannon Agrártudományi Egyetem 2000. január 1-jével kormánydöntés következtében integrálódott Veszprémi Egyetem néven, és így a korábbi egyetemi könyvtárak is egyesültek Veszprémi Egyetemi Könyvtárként. Az integrálódás során a könyvtárak mellett működő egyetemi levéltárak is egyesültek, és hálózatként működnek.

2002-től működik az Oktatási Minisztérium támogatásával megvalósult könyvtári kabinet, ahol a könyvtár látogatók hálózaton keresztül használhatják a hazai és külföldi könyvtárak katalógusait, országos és nemzetközi adatbázisokat és az Egyetemi Kiadónál megjelent egyes jegyzeteket.

Hallgatói kabinet

2006. március 1-jével az egyetem neve Pannon Egyetem névre változott, a könyvtár (Veszprém) hivatalos neve pedig Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár lett. Könyvtárunk nyilvános, országos és regionális tudományos szakkönyvtár, amely hálózatként működik. A Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (Veszprém) a könyvtári hálózat központja, amelyhez az egyetem fenntartásában, illetve szervezetében működő kari, intézeti, tanszéki, kollégiumi, hivatali és egyéb letéti (Nagykanizsa) könyvtárak tartoznak.

A könyvtár életében hatalmas jelentőségű eredmény volt a könyvtári célra felújított, 5 szintes, közel 5000 négyzetméteres épületbe költözés 2006 szeptemberében.

A Könyvtár új helyének átadása - 2006

Ebben az európai szintű könyvtárban a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl 150 multimédiás, szélessávú internet-kapcsolattal ellátott nyilvános számítógép várja az olvasókat, akik több tízezer magyar és külföldi szakfolyóirat cikkeinek teljes szövegét elérhetik online módon.

Számítógépes munkaállomások az új könyvtárépületben

A könyvtár szervezi és felügyeli a Pannon Egyetemi Kiadó, az Egyetemi Nyomda és az Egyetemi Könyvesbolt tevékenységét. A könyvtár szervezetén belül működő Egyetemi Levéltár az egyetemi levéltári hálózat alközpontja. A könyvtár színvonalas oktatási munkája, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben és projektekben való részvétele, publikációs tevékenysége kivívták az egyetem oktatóinak és hallgatóinak megbecsülését.

Kiadványaink

 


utolsó frissítés: 2011, március 18 - 18:08